نوار بافی

نوار بافی

تسمه یا نوار

تسمه رشته نواري از عرض 5/0 تا 15 سانت كه براي مصارف تزئيني و دسته حمل براي كيسه ها و ساكها و جرثقيل و غيره استفاده مي شود .
دستگاههاي نواربافي كه معمولاً داراي 1 تا 4 باند با توجه به ظرفيت و امكانات دستگاه هستند نوارهائي را با عرض مشخص و با طول دلخواه مشتري و با گرما‍ژ مختلف توليد مي كنند . كه اين نوارهاي توليد شده با توجه به نوع نخ مصرفي كه اكثراً پلي اتيلن است بصورت تار و پود بافته مي شود اما بافت شطرنجي نيست بلكه كج راه است . ضخامت اين نوارها نقش مهمي در استقامت آنها دارند نوارهائي كه با نخ رنگي بافته مي شوند و معمولاً درصد كمي مقاومت آنها نسبت به نخهاي بدون رنگدانه كمتر مي شود .
اين نوارها را بصورت رولهاي تخت و در لفافهاي كيسه اي براي فروش بسته بندي مي كنند .

الیاف پلی پروپیلن

نخ را با واحد دنير مي سنجند . آنچه كه باعث مي شود ما نخهاي متفاوت با دنيرهاي مختلف توليد كنيم نياز به كيسه هايي با وزنها ، ابعاد و مقاومت مختلف است تا مورد استفاده هاي خاص قرار گيرد . كيسه آردي را نمي توان براي حمل خاكهاي معدني استفاده كرد يا از آن پردهائي دوخت كه در ساختمان سازي كاربرد داشته باشند كيسه آردي كيسه يكبار مصرف است و براي مواد غذائي است پس وزن و نوع بافت و روش دوخت و برش آن با هر نوع كيسه ديگر فرق مي كند كيسه هاي ديگر هم همينطور . ما  مي توانيم با استفاده از امكانات دستگاههاي اكسترودر نخهائي را توليد كنيم كه داراي مقاومتهاي مختلفي هستند.
داشتن اطلاعات در خصوص مواد اوليه يا شناخت قدرت و توان دستگاهها براي توليد كافي نيست آنچه از همه اينها مهمتر است تجربه ها  ، علم و آگاهي  استفاده از اين اطلاعات و هماهنگ سازي تك تك اعضاي اين مجموعه براي توليد و تداوم در پيشبرد توليد است . اين اجزاي مهم متشكل از نيروي انساني كارآزموده و فعال مي باشد.
اين نيروها از يك اتاق هماهنگ كننده مانند اتاق فرماندهي تا زير مجموعه ها از بزرگ به كوچك با استفاده از ابزار و امكانات به كار مشغول مي باشند .

انواع نخها :

دنير

600

700

720

820

880

920

960

980

950

1000

دنير

1020

1200

1220

1520

1900

1920

1950

2000

2050

 

دنير بالا را مي توان از عرض 2 تا 5 ميليمتر توليد كرد .

نخ دوخت صنعتی یا نخ پلی پروپیلن

نام ديگر آن نخ مولتي فيلامنت است كه معمولاً از رشته هاي بسيار ريزي تهيه مي شود كه در فواصل 7 الي 5 سانت اينتر مينگل مي شود ( بهم جوش مي خورند ) تا از هم باز نشوند و بتوان آنها را بصورت يك رشته نخ كه متشكل از 80 تا 400 رشته نخ است روي بوبين پيچيد بخاطر رشته رشته بودن اين نخ داراي مقاومت بسيار خوبي است .